Leder

Kristian Blindheim

Kristian Blindheim

Bli bedre kjent med Kristian Blindheim:

Eg vil at alle skal ha like moglegheiter, om dei har mykje eller lite, bur i bygd eller by. Vi kan ikkje løyse alt her heime, men vi må gjere det vi kan. F.eks. jobbe for fleire faste stillingar og styrke fagmiljø i skule, barnehage og helse. Då blir det betre
både for tilsette og innbyggjarar.